Jaroslav Velička

Fotograf, špeciálny pedagóg, ornitológVzácne i menej vzácne druhy vtákov zobrazuje vo fázach letu, meniac ich na dynamické farebné škvrny - znaky – vizuálne presvedčivé stvárnenie pohybu.


Ich protipólom sú naopak konkrétne stvárnené vtáčie kompozície, zachytené v protisvetle, s detailne ostrou líniou dekoratívne vykreslenými pierkami, zachytené v podivne krásnych tanečných pózach,


ale aj v rôznych letových fázach.


Hlboké zblíženie s kysuckou krajinou a jej následné pochopenie, mu dovoľuje vidieť a zvečniť tie jej podoby, ktoré náhodní návštevníci vidieť nemôžu.


Krajinu zobrazuje v jej večnosti i premenlivosti, virtuózne prekonávajúc kompozičné neprajnosti terénu, povyšujúc zdanlivú vizuálnu chudobu na nečakané bohatstvo. Podlieha fascinácii hraničných javov atmosféry, blízke sú mu momenty premien, prelínania ročných období.


Práca so svetlom, ktoré sa stáva dôležitým výrazovým prostriedkom, je príbuzná barokovému poňatiu využitia svetla v maľbe i v architektúre.


Z vtáčej perspektívy objektívom zachytáva bohaté ornamentálne vzory súvislej štruktúry lesných porastov.


Zároveň vníma i zriedkavo obohacujúce zásahy človeka, odkrývajúce plasticitu, posilňujúce kontrasty a rozmanitosť krajiny.


Dôležitú úlohu zohráva expresívna, i keď reálna žiarivá farebnosť širokej škály, bez následných autorských zásahov a farebných manipulácii. (Mgr. Zuzana Sýkorová, kurátorka)


Popri dokumentárnej a vedeckej fotografii vtáctva postupne rozšíril svoj záujem aj o iné žánre – napr. krajinu, portrét, reportáž, letecké fotografovanie, scénickú fotografiu.


Flóra

Fauna

Krajina

Hrady

Templári

Zvyky a tradície
Pohľad fotografa na exotické krajiny. Snímky vznikli počas návštevy krajín, v ktorých Jaroslav Velička v posledných rokoch vystavoval.
Čína, 2012

Madagascar, 2013

PaedDr. Jaroslav Velička

je všestranný fotograf, ktorý sa fotografii systematicky venuje viac ako tri desaťročia. Popri dokumentárnej a vedeckej fotografii vtáctva postupne rozšíril svoj záujem aj o iné žánre – napr. krajinu, portrét, reportáž, letecké fotografovanie, scénickú fotografiu a ďalšie.
Prioritným, dlhodobo napĺňaným zámerom autora je vytváranie akejsi pestrofarebnej mozaiky tvoriacej v celistvosti konkrétny, čo najúplnejší pravdivý obraz okolitého sveta.

PaedDr. Jaroslav VELIČKA sa narodil 29. októbra 1954 vo Vysokej nad Kysucou. Po Gymnáziu v Turzovke študoval slovenský jazyk a výtvarnú výchovu na PdF UK v Trnave a následne psychopédiu na PdF UK v Bratislave. Od roku 1987 pôsobí ako riaditeľ Spojenej školy v Čadci a Centra špeciálno-pedagogického poradenstva. Patrí k spoluzakladateľom čadčianskej Pedagogickej a sociálnej akadémie, kde pôsobil ako externý pedagóg 10 rokov. J. Velička je aktívny aj v komunálnej politike ako mestský (od 2003) a krajský poslanec (2005 – 2009). Je predsedom Spoločnosti pre prírodu a krajinu Alcedo, podpredsedom Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny – Ekocentrum Čadca, členom Slovenskej ornitologickej spoločnosti pri SAV, Spolku priateľov Čadce, Spolku rodákov Jozefa Kronera v Staškove. Za vynikajúcu prácu v školstve získal ocenenie Veľká medaila sv. Gorazda (2004) a za prácu v ochrane prírody a životného prostredia ocenenie od Ministerstva životného prostredia SR (2004). V roku 2013 mu bolo Kysuckou kultúrnou nadáciou v Bratislave udelené ocenenie „Osobnosť Kysúc“.


AUTORSKÉ MONOGRAFIE:

Kysuce
(Magma, 2010, reedícia 2011) – ocenenia „Najkrajšia kniha Slovenska 2010“, „Kniha Kysúc 2010“ a „Bibiana, najkrajšie knihy Slovenska 2010“
Javornícky chodník
(Magma, 2008) – ocenenie „Kniha Kysúc 2008“


KNIHY, na ktorých sa podieľal:

Ondrej Zimka
(Ščuryová, M., Magma, 2017) – autor súčasných fotografií a reprodukcií
Stará Bystrica
(Ján Podmanický, Oskár Dubovický, Magma, 2016) – autor súčasných fotografií
Stráňavy
(kolektív autorov, Magma, 2015) – autor súčasných fotografií
Helena Zahradniková
(Ščuryová, M., Magma, 2015) – autor súčasných fotografií
Zleteli orly z Tatry
(Texty: Rudolf Gerát, Magma, 2014) – autor fotografií
Templári – legendy cti a slávy
(Jesenský, M., Žilinský samosprávny kraj, 2013) – autor fotografií
Ondrej Zimka - slovník cudzích snov
(Ščuryová, M., Magma, 2012) – autor súčasných fotografií a reprodukcií
Kostol Všechsvätých v Ludrovej
(Jesenský, M., Žilinský samosprávny kraj, 2012) – autor fotografií
Kultúrní dedičství Soláně a jeho okolí
(kolektív autorov, 2012) – autor fotografií
Odklínanie hradov v Žilinskom Kraji
(Kubica, P., Magma, 2011) – autor fotografií
Krásno nad Kysucou
(Podoláková, Ľ., Magma, 2011) – autor fotografií
40. Beskydské slávnosti
(Hacková, M., Magma, 2011) – spoluzostavovateľ, autor fotografií
Nová Bystrica
(Lalinský, M., Judák, V., Joneková, E., Magma, 2010) - spoluzostavovateľ, autor fotografií
Trnové
(Hudec, I. a kolektív autorov, Krajská knižnica v Žiline & Magma, 2010) – ocenenia „najkrajšia monografia Slovenska 2010“ a „Kniha Horného Považia 2010“ - autor fotografií
Olešná
(Paštrnák, L. a kolektív autorov, Magma, 2010) – výber fotografií
Slovenská ikonografia
(Chmelár, Ľ., Magma, 2010) - výber fotografií
Čadca v premenách čias
(Gerát, R., Spolok priateľov Čadce & Magma, 2010) - výber fotografií
Zimka
(Ščuryová, M., Magma, 2009) – ocenenie „Kniha Kysúc 2009“ - autor fotografií
Gymnázium Čadca
(Mikovčáková, I., Magma, 2008) – výber fotografií
Žilinský samosprávny kraj
(Kolektív autorov, Magma, 2007) – ocenenie „najkrajšia kniha Slovenska 2007“ - autor fotografií
Ľudová strava na horných Kysuciach
(Marec, J., Magma, 2007) – výber fotografií
Klapot kolies v údoliach Bystrice a Bielej Oravy
(Žilinčík, I., Magma, 2007) – výber fotografií
Čadčianske pľace
(Gerát, R., Spolok priateľov Čadce & Magma, 2007) – ocenenie „Kniha Kysúc 2007“ - výber fotografií
Krásno nad Kysucou
(Podoláková, Ľ., Magma, 2006) – ocenenie „Kniha Kysúc 2006“ - výber fotografií
Z riečnických a harvelských dvorov
(Judák. V., Fedor F., Magma, 2006) - výber fotografií
Farnosť Turzovka
(Kolektív autorov, Spolok priateľov Turzovky, 2006) – spoluzostavovateľ, autor fotografií
V dome našej matky
(Judák, V., Magma, 2005) - výber fotografií
Čadca
(Gerát, R., Ščuryová, M., Velička, J., Magma, 2005) – výber fotografií, spoluzostavovateľ
Skalité
(Gerát, R. Ščuryová, M., Velička, J. Potočiar, J., Magma, 2005) – ocenenie „Kniha Kysúc 2005“ - výber fotografií
Klokočov
(Zigmund, J., Ščuryová, M., Velička, J., Magma, 2004) – ocenenie „Kniha Kysúc 2004“ - výber fotografií, spoluzostavovateľ
Farský kostol Makov
(Prišegem, J. a kolektív, Magma, 2003) – výber fotografií
Páni majstri
(Kolektív autorov, Spolok priateľov Turzovky, 2003) – výber fotografií
Javornícky hřeben, naše společné přírodní a kultúrní dědictví
(Kolektív autorov, 2003) – výber fotografií
Čadca brána Kysúc a Slovenska
(Gerát, R., Magma, 2002) – autor fotografií
Poľovníctvo na Kysuciach
(Vrábel, M., Magma, 2000) – výber fotografií
Za oponou kysuckých dejín
(Podmanický, J., 2002) – autor fotografií
Čadca a okolie
(Gerát, R. a kolektív, Magma, 1998) – spoluzostavovateľ a autor fotografií
Turzovka, monografia
(Kolektív autorov, Spolok priateľov Turzovky, 1998), - spoluautor, výber fotografií
Čierne
(Ščuryová, M., Magma, 1998) – výber fotografií
Návrh ekologickej siete Slovenska
(Szabó, P., IUCN, 1996) – výber fotografií
Kysucké premeny
(Gerát, R., vyd. Osveta, 1987) – výber fotografií


VÝSTAVY:

Bratislava (2013)
MADAGASCAR – Antallaha (2013)
Čadca (2013)
ČÍNA – Peking (2012)
ČÍNA - Cangzhou (2012)
Stará Bystrica (2012)
Krásno nad Kysucou (2011)
Makov (2011)
POĽSKO - Toruň (2010)
Stará Bystrica (2010)
Nová Bystrica, priehrada (2009)
Žilina, Budatínsky hrad (2009)
POĽSKO - Žyviec (2008)
Kysucká galéria (2008)
ČR - Pulčín (2007)
ČR - Valašské Meziříčí (2007)
Turzovka – spoločná výstava s Ondrejom Zimkom (2006)